KURS "Specjalisty  ds. KADR i  PŁAC"
                    
                                                                                                                                           

                                                     Uczestnik KURSU
                                          otrzymuje materiały dydaktyczne,
                      <<   za które tradycyjnie
nie pobieramy dodatkowej opłaty >>                                                          

Cel szkolenia:
Uzyskanie  wiedzy i umiejętności do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale
                      kadrowo-płacowym lub w zawodach objętych kursem. 


Program  szkolenia  obejmuje 
40  godzin dydaktycznych
                                     > wykłady > warsztaty > ćwiczenia :

1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac
2. Wybrane zagadnienia prawa kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i KPA
3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
4. Prowadzenie dokumentacji płacowej
5. Obliczanie wynagrodzeń wg różnych systemów
6. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS
7. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych.


Opis metodyki szkolenia:
Kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń doskonalących i wykorzystujących poznaną teorię w praktyce.

Warunki ukończenia szkolenia:
Pozytywna ocena z egzaminu końcowego oraz min. 80% frekwencji na zajęciach.

Certyfikat:   
ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIAwg  wzoru MEN.  
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych