OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ


KURS Operatora Wózków widłowych podnośnikowych - na uprawnienia  U.D.T. 

                                                                            Zajęcia  -  wt. 20.10. br.

                                                          ZAPISY na nstępny kurs - do 20.10. br.


Elektryków do 1 kV i powyżej  - ELEKTROENERGETYCZNE  GR.1.
                                                   
-na uprawnienia DOZORU lub EKSPLOATACJI                                                                                                    - EGZAMIN  - 05.11. br.

                                           

Palaczy  kotłów  c.o.  (na paliwa stałe, olej, gaz.)  - EGZAMIN  - 05.11. br.

               

Obsługi urządzeń  ENERGETYCZNYCH  GR. 2.   

                            i    GAZOWNICZYCH  GR. 3.    - EGZAMiN  - 05.11. br.

                 - na UPRAWNIENIA  DOZORU  lub  EKSPLOATACJI 

                 (sprężarki p. 20 kW,  pompy,  ssawy,  dmuchawy,  turbiny parowe i wodne,

                 piece piekarskie  przemysłowe,  autoklawy, urzadzenia  i  instalacje gazowe, 

                 sieci gazowe przesyłowe, rozdzielcze,  przemysłowe odbiorniki  paliw

                 gazowych,  turbiny gazowe) 

Obsługi  Zespołów Prądotwórczych  (agregatów - EGZAMIN  05.11. br.


Operatora Suwnic, Wciągarek, Wciągników, Podestów (podnośników koszowych) 

                              na  uprawnienia  U.D.T. 
                                                       
PEDAGOGICZNE  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
KOMPUTEROWE :

                          -  I stopnia

                          -  GRAFIK  komputerowy

                          -  obsługa programu  KADROWO -PŁACOWEGO  i  PŁATNIK

                          -  obsługa programu  MAGAZYNOWO -HANDLOWEGO
Obsługi kas fiskalnych 

Wychowawców kolonii
Kierowników  wycieczek  i  wypocznku  dzieci  i  młodzieży szkolnej 
KURSY  MAŁEJ  GASTRONOMII  z  obsługą  Kasy fiskalnej  oraz  HACCP

KURSY  SPRZEDAWCY  z  obsługą komputerowego programu

                                    magazynowo -handlowego,  Kasy fiskalnej oraz HACCP

Kursy  Specjalisty ds. KADR i PŁAC                                                                                  
Kursy  Florystyczne 
SZKOLENIA  Minimum Sanitarne  HACCP

SZKOLENIA  SŁUŻB  BHP  (dla  BHP-owców)  - zapisy 

SZKOLENIA  PIERWSZEJ POMOCY przedmedycznej  - zapisy / zlecenia


SZKOLENIA  BHP  -  zapisy / zlecenia

                            (dla całych zakładów, instytucji, urzędów, firm, przedszkoli, szkół)

                            - PRACODAWCÓW

                            - KADRY KIEROWNICZEJ

                            - kadry INŻYNIERYJNO -TECHNICZNEJ

                            - NAUCZYCIELI  szkół i przedszkoli                       

                            - pracowników  ADMNISTRACYJNO-BIUROWYCH

                            - zatrudnionych na stanowiskach ROBOTNICZYCH             

Szkolenia stosowania środków ochrony roślin

Szkolenia  WYZNACZONYCH  PRACOWNIKÓW  w zakładzie pracy 

                  odpowiedzialnych za:

                             Udzielanie Pierwszej Pomocy przedmedycznej

                             - Ochronę P-POŻ.

                             - Ewakuację .

Kursy  JĘZYKÓW  OBCYCH 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych