OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ


KURS Operatora Wózków widłowyc - na uprawnienia  U.D.T.  ROZPOCZĘCIE 04.08.br.


Elektryków do 1 kV i powyżej  - GR.1. -na uprawnienia DOZORU lub EKSPLOATACJI                                                                                 ZAPISY 

                                           

Palaczy  kotłów  c.o.  (na paliwa stałe, olej, gaz.)  ZAPISY 

               

Obsługi urządzeń  ENERGETYCZNYCH  GR.2.

                            i    GAZOWNICZYCH  GR.3.

                 - na UPRAWNIENIA  DOZORU  lub  EKSPLOATACJI 

                 (sprężarki p. 20 kW,  pompy,  ssawy,  dmuchawy,  turbiny parowe i wodne,

                 piece piekarskie  przemysłowe,  autoklawy, urzadzenia  i  instalacje gazowe, 

                 sieci gazowe przesyłowe, rozdzielcze,  przemysłowe odbiorniki  paliw

                 gazowych,  turbiny gazowe)   ZAPISY

Obsługi  Zespołów Prądotwórczych  (agregatów) ZAPISY


Operatora Suwnic, Wciągarek, Wciągników, Podestów (podnośników koszowych) 

                              na  uprawnienia  U.D.T. 
                                                       
PEDAGOGICZNE  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
KOMPUTEROWE :

                          -  I stopnia

                          -  GRAFIK  komputerowy

                          -  obsługa programu  KADROWO -PŁACOWEGO  i  PŁATNIK

                          -  obsługa programu  MAGAZYNOWO -HANDLOWEGO
Obsługi kas fiskalnych 

Wychowawców kolonii
Kierowników  wycieczek  i  wypocznku  dzieci  i  młodzieży szkolnej 
KURSY  MAŁEJ  GASTRONOMII  z  obsługą  Kasy fiskalnej  oraz  HACCP

KURSY  SPRZEDAWCY  z  obsługą komputerowego programu

                                    magazynowo -handlowego,  Kasy fiskalnej oraz HACCP

Kursy  Specjalisty ds. KADR i PŁAC                                                                                  
Kursy  Florystyczne 
SZKOLENIA  Minimum Sanitarne  HACCP

SZKOLENIA  SŁUŻB  BHP  (dla  BHP-owców) 

SZKOLENIA  PIERWSZEJ POMOCY przedmedycznej  ZAPISY 


SZKOLENIA  BHP  ZAPISY / ZLECENIA 

                            (dla całych zakładów, instytucji, urzędów, firm, przedszkoli, szkół)

                            - PRACODAWCÓW

                            - KADRY KIEROWNICZEJ

                            - kadry INŻYNIERYJNO -TECHNICZNEJ

                            - NAUCZYCIELI  szkół i przedszkoli                       

                            - pracowników  ADMNISTRACYJNO-BIUROWYCH

                            - zatrudnionych na stanowiskach ROBOTNICZYCH             

Szkolenia stosowania środków ochrony roślin

Szkolenia  WYZNACZONYCH  PRACOWNIKÓW  w zakładzie pracy 

                  odpowiedzialnych za:

                             Udzielanie Pierwszej Pomocy przedmedycznej

                             - Ochronę P-POŻ.

                             - Ewakuację .

Kursy  JĘZYKÓW  OBCYCH 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych